Sådan slukkes en Android

Smartphones er blevet vigtige værktøjer i de fleste virksomheder, men disse enheder fungerer ikke altid som forventet. Hvis din Android-enhed er langsommere til en gennemgang, eller den har frosset helt i stedet for at smide den mod din kontorvæg, kan nogle få grundlæggende fejlfindingstrin muligvis gendanne din enhed til funktionalitet. Hvis telefonen er lydhør over for tryk på knapper, kan du slukke den på den sædvanlige måde; Ellers skal du foretage en tvungen genstart.

Sluk normalt

1

Tryk på "Power" -knappen på din Android for at vække den fra dvaletilstand.

2

Tryk på og hold knappen "Tænd / sluk" nede for at åbne dialogboksen Enhedsindstillinger.

3

Tryk på "Sluk" i dialogvinduet. Enheden lukker ned. Tænd enheden igen ved at trykke på afbryderknappen og holde den nede, indtil startskærmen vises.

Tvungen genstart

1

Tryk på og hold knappen "Power" nede.

2

Tryk på og hold knappen "Lydstyrke op" nede. Nogle Android-enheder, f.eks. Dem, der ikke har ekstern lydstyrkekontrol, kan kræve, at du trykker på en anden knap, f.eks. Knappen "Hjem" eller "Menu".

3

Fortsæt med at trykke på begge knapper, indtil enheden genstarter.