Sådan finder du den bruttofortjeneste, der viser et forhold til indtægterne

Bruttoavanceprocenten viser forholdet mellem virksomhedens indtægter og omkostninger ved solgte varer. Procentdelen viser de cent pr. Dollar, som virksomheden holder fra hver dollar i omsætning. For eksempel, hvis din virksomhed har en bruttofortjeneste på 26 procent, betyder det, at 26 cent af hver dollar i omsætning svarer til fortjeneste. Du kan sammenligne bruttofortjeneste for din virksomhed med andre i samme branche eller fra tidligere år.

1

Træk omkostningerne til de varer, der sælges af din virksomhed, fra den samlede indtægt for disse salg for at finde din bruttofortjeneste. For eksempel, hvis din virksomhed genererer 4,6 millioner dollars i indtægter fra salg af varer, som du betalte 3,3 millioner dollars for, svarer din virksomheds bruttofortjening til 1,3 millioner dollars.

2

Del dit bruttofortjeneste med de samlede omkostninger for varer, som din virksomhed sælger. I dette eksempel skal du dele $ 1,3 millioner med $ 3,3 millioner for at få 0,3939.

3

Multiplicer resultatet med 100 for at konvertere resultatet til bruttofortjeneste. I dette eksempel multipliceres 0,3939 med 100 for at finde bruttooverskudsprocenten lig med 39,39 procent.