Hvor lang tid tager det før baggrundskontrol før beskæftigelsen at komme tilbage?

Forsigtige arbejdsgivere screener omhyggeligt nye ansættelser og foretager ofte en straffeattestkontrol - enten internt eller gennem et tredjepartsagentur - som en del af ansættelsesprocessen. Afleveringstid for baggrundskontrolens resultater kan variere fra en eller to dage til en eller to måneder afhængigt af et antal faktorer. Nogle af disse faktorer er i den potentielle arbejdsgivers kontrol, andre ikke.

Gennemsnitlig tid til at gennemføre

De fleste baggrundskontroller kan gennemføres mellem tre dage og en uge. FBI-kontrol tager normalt omkring 30 dage. Selvom der findes nogle øjeblikkelige baggrundskontroller, afhænger disse af databaser, der kan være ufuldstændige eller unøjagtige. Især databaser med øjeblikkelige strafferegistre indeholder ofte mange fejl. De fleste velrenommerede bureauer vil fortælle arbejdsgivere, at de har det bedre at vente lidt længere og have en mere grundig og nøjagtig rapport.

Almindelige grunde til forsinkelse

De to mest almindelige årsager til forsinkelse er begge under arbejdsgiverens kontrol. Den ene er unøjagtige eller ufuldstændige formularer til anmodning om kontrol, og den anden mangler at have den nødvendige autorisations- og frigivelsesformularer underskrevet af jobansøgeren. Frigørelsesformularer er påkrævet i henhold til føderal lov, og alle jobansøgere skal også underrettes i et separat brev om, at baggrundskontrollen skal finde sted. Agenturer kan først starte kontrolprocessen, før de får kopier af disse underskrevne formularer.

Forsinkelser i Record Checks

De fleste velrenommerede agenturer kontakter tidligere skoler og arbejdsgivere ved hjælp af kontaktoplysninger, de selv har indsamlet, snarere end at stole på ansøgernes oplysninger. Dette sikrer, at de kontakter en legitim kilde, men kan også bremse processen. En anden almindelig årsag til forsinkelse er, at nogle skoler og tidligere arbejdsgivere muligvis ikke har fuldt edb-optegnelser og ikke har nogen frist til at give oplysningerne. Stats- og regeringsdepartementer har normalt indstillet leveringstid.

For eksempel rapporterer Integrity Center, at det tager 48 timer at få en Texas-kørekortrapport eller en statsomfattende kriminel rapport.

Gennemgang og dobbeltkontrol af poster

Baggrundskontrol kan også bremses af forvirring over navne. Agenturer har ofte brug for at søge i store databaser efter hver variant af et navn, for eksempel Steve, Steven, Stephen. Hvis ansøgeren har et fælles navn, skal agenturet gennemgå og krydstjekke optegnelserne for at sikre, at de har den rigtige person.

Fremskynde kontrollen

Den bedste måde at fremskynde processen med baggrundskontrol på er at give agenturet alle de krævede oplysninger og dokumentation og sørge for, at oplysningerne er komplette. For eksempel angives adresser til alle tidligere arbejdsgivere og referencer. Arbejdsgivere kan også fremskynde processen ved at bruge et agentur, der gør informationen tilgængelig online.