Flat Vs. Hierarkisk organisationsstruktur

En organisationsstruktur er den metode, som en organisation anvender til at afgrænse kommunikationslinjer, politikker, autoritet og ansvar. Det bestemmer omfanget og arten af, hvordan ledelse formidles i hele organisationen samt den metode, hvormed information flyder. Organisationer tilpasser ofte enten en flad eller hierarkisk struktur.

Flad organisationsstruktur

En flad organisation henviser til en organisationsstruktur med få eller ingen ledelsesniveauer mellem ledere og medarbejdere. Den flade organisation overvåger medarbejderne mindre og fremmer deres øgede engagement i beslutningsprocessen.

Fordele ved en flad struktur

 • Det hæver medarbejdernes ansvarsniveau i organisationen.

 • Det fjerner overskydende lag af ledelse og forbedrer koordineringen og kommunikationshastigheden mellem medarbejderne.

 • Færre ledelsesniveauer tilskynder til en lettere beslutningsproces blandt medarbejderne.

 • Fjernelse af mellemledelsens lønninger reducerer en organisations budgetomkostninger.

Ulemper ved en flad struktur

 • Medarbejdere mangler ofte en bestemt chef at rapportere til, hvilket skaber forvirring og mulige magtkampe blandt ledelsen.

 • Flade organisationer har tendens til at producere mange generalister, men ingen specialister. Medarbejdernes specifikke jobfunktion er muligvis ikke klar.

 • Flad struktur kan begrænse en organisations langsigtede vækst; ledelsen kan beslutte mod nye muligheder i et forsøg på at opretholde strukturen.

 • Større organisationer kæmper for at tilpasse den flade struktur, medmindre virksomheden deler sig i mindre, mere håndterbare enheder.

Hierarkisk organisationsstruktur

En hierarkisk organisation følger layoutet af en pyramide. Hver medarbejder i organisationen, undtagen en, normalt administrerende direktør, er underordnet en anden inden for organisationen. Layoutet består af flere enheder, der falder ned i bunden af ​​medarbejdere på personale niveau, der sidder i bunden af ​​pyramiden.

Fordele ved en hierarkisk struktur

 • Medarbejdere anerkender definerede ledelsesniveauer i organisationen; autoritet og ansvarsniveauer er indlysende.

 • Muligheder for forfremmelse motiverer medarbejderne til at klare sig godt.

 • Hierarkiske strukturer fremmer udviklingen af ​​medarbejdere som specialister. Medarbejdere kan indsnævre deres fokusfelt og blive eksperter i specifikke funktioner.

 • Medarbejdere bliver loyale over for deres afdelinger og ser efter det bedste i deres område.

Ulemper ved en hierarkisk struktur

 • Kommunikation på tværs af forskellige afdelinger har tendens til at være mindre effektiv end i flade organisationer.

 • Rivalisering mellem afdelinger kan antændes, da hver afdeling træffer beslutninger, der gavner dens egne interesser snarere end organisationens som helhed.

 • Øget bureaukrati hindrer ofte en organisations hurtighed til at ændre sig. Det kan kræves øget tid at reagere på klienter.

 • Løn for flere lag af ledelse øger en organisations omkostninger.