Hvordan man laver en fil mindre uden at redigere indhold

Selvom din e-mail-udbyder giver dig mulighed for at sende massive vedhæftede filer, kan e-mail-modtagere med langsomme internetforbindelser foretrække, at du ikke gjorde det. En måde at gøre filer mindre uden at redigere dem er at bruge den indbyggede Windows-komprimeringsfunktion. Mange filer - især dem, der indeholder tekst - er ideelle kandidater til komprimering. Når du lærer at komprimere store filer, sparer du også værdifuld plads på harddisken, da komprimerede filer bruger mindre.

1

Tryk på din "Windows" og "E" for at åbne File Explorer.

2

Naviger til den mappe, der indeholder en fil, du vil komprimere, og klik på den fil for at vælge den.

3

Klik på båndets fane "Del", og klik derefter på "Zip". En ny komprimeret mappe vises i File Explorer. Dets navn matcher navnet på den valgte fil. Denne mappe indeholder en mindre, komprimeret version af din fil.