Sådan slukkes Assistive Touch på en iPhone

Når Assistive Touch er aktiveret på iPhone, er Assistive Touch-gestusmenuen overlejret på startskærmmenuen. Hvis du finder Assistive Touch forvirrende, kan du deaktivere funktionen i enhedens indstillingsmenu for at sætte iPhone tilbage i standardtilstand. Hvis du ikke helt vil deaktivere Assistive Touch, kan du skjule menuen Assistive Touch for at bruge enheden i standardtilstand, mens Assistive Touch er aktiveret.

1

Tryk på ikonet "Indstillinger" på startskærmen på iPhone for at åbne menuen Indstillinger.

2

Tryk på fanen "Generelt" og derefter på "Tilgængelighed" i indstillingerne Generelt. Menuen Indstillinger for tilgængelighed vises.

3

Tryk på indstillingen "Assistive Touch". Skærmbilledet til indstillinger for Assistive Touch åbnes.

4

Skub skyderen fra "Til" til "Fra" for at deaktivere funktionen Assistive Touch.