Forskellen mellem en proaktiv og en reaktiv forretningsstrategi

Reaktive forretningsstrategier er dem, der først reagerer på en uventet begivenhed, efter at den har fundet sted, mens proaktive strategier er designet til at foregribe mulige udfordringer. Fordi ingen kan forudse enhver mulighed, kan ingen organisationer være proaktive i enhver situation. Imidlertid er virksomheder, der understreger proaktiv strategi, normalt mere effektive til at håndtere udfordringer.

Fordelene ved proaktive strategier

Sondringen mellem proaktiv og reaktiv tilgang er et anerkendt princip i militærstrategi, der ofte udtrykkes i sætningen "gribe, fastholde og udnytte initiativet." Proaktive strategier er overlegne, fordi de giver virksomheden frihed til at træffe sine egne beslutninger i stedet for at reagere af nødvendighed på en situation, der allerede er ude af kontrol. Virksomheder, der bruger proaktive strategier, har større chance for at gribe og fastholde initiativet i konkurrencen med andre virksomheder.

Anvendelse af en proaktiv strategi

Forskellen mellem at anvende en proaktiv strategi og en reaktiv strategi er stort set en forberedelse og ansvarlighed. For eksempel, hvis en potentiel kunde beder en tagentreprenør om referencer, kan tagdækkeren reagere ved at gå gennem sin liste over tidligere kunder og kalde dem en efter en for at finde ud af, om de ville være villige til at give en reference.

En bedre strategi ville være at tildele en medarbejder at vedligeholde en database med tilfredse kunder, der allerede har angivet, at de er villige til at gøre det. I en konkurrence mellem en entreprenør med en reaktiv referencestrategi og en med en proaktiv referencestrategi vil den, der hurtigt kan levere referencer af høj kvalitet, have en klar fordel ved at byde på jobbet.

Proaktiv kvalitetskontrol

Et andet eksempel på forskellen mellem proaktive og reaktive strategier er inden for kvalitetskontrol. Hvis en hotelchef antager, at alt er i orden, indtil hun modtager en kundeklage, bruger hun en reaktiv strategi. Svagheden ved denne tilgang er, at mange utilfredse kunder ikke klager til ledelsen; de går simpelthen andre steder næste gang og råder andre til at gøre det samme. En proaktiv strategi kan omfatte at tage nøje beslutninger om ansættelse, fremme en kundeservicekultur blandt personalet, tjekke med gæsterne under deres ophold for at sikre, at deres behov bliver opfyldt, og andre handlinger, der sandsynligvis forhindrer kundetilfredshed.

Kombination af proaktive og reaktive strategier

Da ingen virksomheder altid kan være proaktive, hjælper det med at inkludere proaktive elementer i enhver reaktiv strategi. I klassisk strategisk doktrin omtales dette som inkluderende stødende elementer i forsvaret. Svar på kundeklager betragtes generelt som en reaktiv strategi. Men hvis en virksomhed som en pizzaleveringsrestaurant indeholder en note på hver æske, der opfordrer utilfredse kunder til at ringe efter en gratis kage, kan virksomheden afværge potentiel skade og muligvis også modtage godt mund til mund.