Sådan oprettes et gradskilt på dit tastatur

Selvom det er muligt at tegne et semi-acceptabelt gradssymbol gennem bogstaver, er der en endnu hurtigere, men mindre indlysende måde at gøre det på. Når du har brug for at formidle temperatur eller vinkler - eller en hvilken som helst måling, der kræver gradstegnet - i et forretningsdokument, skal du bare skrive. Du behøver ikke engang at bede din IT-afdeling om yderligere software, da evnen til at producere den lille cirkel er indbygget lige i dit tastatur.

1

Tryk på "Num Lock" -tasten på tastaturet for at tænde Num Lock, hvis den er slået fra.

2

Naviger til stedet i teksten for at tilføje gradstegnet og placer markøren direkte til højre for dette tegn.

3

Tryk på "Alt" -tasten på tastaturet, og hold den nede. Indtast tallene “0176” på det numeriske tastatur.

4

Slip “Alt” -tasten, og gradersymbolet vises.