Sådan beregnes bruttomarginen

Bruttomarginen eller bruttoavancemargenen vises i resultatopgørelsen, som hvert firma skal udarbejde hvert år. Betydningen af ​​denne måling går langt ud over sin plads som en del af den detaljerede beskrivelse af en virksomheds indtægter, udgifter og fortjeneste. Bruttomarginen er det beløb, en virksomhed har tilbage til at betale regninger, efter at omkostningerne for de varer, den sælger, er betalt. Som sådan definerer bruttomarginen de grænser, som enhver forretningsmand skal tage i betragtning, når de udarbejder et budget.

Bruttomargimetrik

Bruttomargin defineres som det resterende beløb, efter at du har trukket prisen på solgte varer fra nettosalget. Nettoomsætning betyder din virksomheds faktiske omsætning efter justering af bruttosalget for rabatter, returneringer og manglende eller beskadiget lager. Omkostningerne ved solgte varer regnes på lidt forskellige måder afhængigt af virksomhedstype.

Beregning af omkostningerne ved solgte varer

For en detailhandel er COGS omkostningerne ved køb af lager til videresalg. Hvis du driver en fremstillingsvirksomhed, svarer COGS til de direkte omkostninger, der kræves for at producere en vare, inklusive materialer og direkte arbejdskraft. Pas på ikke at forveksle bruttomargin med nettomargin.

Bruttomarginen er de disponible penge, før driftsomkostninger og finansieringsomkostninger trækkes.

Nettomargin er det resterende beløb, efter at disse beløb er trukket fra bruttomargin.

Bruttomarginalberegner

For at bestemme bruttomarginen skal du trække omkostningerne ved solgte varer fra nettosalget. Antag, at dit nettosalg for det foregående år udgør 2 millioner dollars. Omkostningerne ved solgte varer var $ 800.000. Subtraktion af $ 800.000 fra $ 2 millioner efterlader en bruttomargin på $ 1,2 millioner.

Udtrykker margenen som en procentdel

Det er ofte nyttigt at udtrykke bruttomargin i procent. For eksempel, hvis du vil sammenligne bruttomargenerne for to virksomheder i forskellige størrelser, er bruttomarginprocenten et mere passende og nyttigt mål.

For at bestemme bruttomarginprocenten skal du dividere bruttomarginen med nettosalg og multiplicere resultatet med 100. I dette eksempel dividerer du bruttomarginen på $ 1,2 millioner med et nettosalg på $ 2 millioner og gang med 100 for at beregne bruttomarginprocenten. Her fungerer det til 60 procent.

Bruttomarginprocenten varierer fra branche til branche. En detailhandler har typisk en lille bruttomarginprocent, mens en onlineforretning, der markedsfører apps, der kan downloades, kan have en bruttomarginprocent, der nærmer sig 100 procent, da den ikke sælger et fysisk gods, der skal udskiftes.

Betydningen af ​​bruttomarginen

Bruttomarginen er det tal, der styrer et firmas budget af den enkle grund, at det definerer det disponible beløb til at betale administrative omkostninger, salgs- og marketingudgifter og finansieringsomkostninger. Din virksomheds bruttomargin og bruttomarginprocent kan også give anden nyttig indsigt.

For eksempel, hvis bruttomarginalprocenten er højere eller lavere end for lignende virksomheder, kan det indikere et behov for at revurdere din prisstruktur.

Hvis prisstigninger ændrer COGS, vil det at se på relaterede ændringer i bruttomargin hjælpe dig med at vurdere virkningen af ​​ændringerne. Endelig hjælper kendskab til bruttomargin dig med at beslutte, hvor meget du har råd til at forpligte dig til ting som reklame og markedsføring.