Centraliseret vs. Decentraliseret organisationsstruktur

En organisationsstruktur er omridset af en virksomheds rammer og retningslinjer for styring af forretningsdrift. Ejere af små virksomheder er normalt ansvarlige for at skabe deres virksomheds organisationsstruktur, som normalt er en udvidelse af ejerens personlighed, ledelsesstil og egenskaber. To typer af organisatoriske strukturer findes i forretningsmiljøet: centraliseret og decentraliseret. Hver struktur giver fordele og ulemper for virksomhedsejere.

Individuel vs. teamledelse

Centraliserede organisationsstrukturer er afhængige af et individ til at træffe beslutninger og give retning for virksomheden. Små virksomheder bruger ofte denne struktur, da ejeren er ansvarlig for virksomhedens forretningsdrift.

Decentrale organisatoriske strukturer har ofte flere personer, der er ansvarlige for at træffe forretningsbeslutninger og drive virksomheden. Decentrale organisationer er afhængige af et teammiljø på forskellige niveauer i virksomheden. Enkeltpersoner på hvert niveau i virksomheden kan have en vis autonomi til at træffe forretningsbeslutninger.

Strukturelle fordele ved centraliserede organisationer

Centraliserede organisationer kan være ekstremt effektive med hensyn til forretningsbeslutninger. Virksomhedsejere udvikler typisk virksomhedens mission og vision og sætter mål, som ledere og medarbejdere skal følge, når de når disse mål.

Brug af ekspertise i decentrale organisationer

Decentraliserede organisationer bruger enkeltpersoner med en række ekspertise og viden til at drive forskellige forretningsaktiviteter. Et bredt baseret ledelsesteam hjælper med at sikre, at virksomheden har kyndige direktører eller ledere til at håndtere forskellige typer forretningssituationer.

Strukturelle ulemper ved centraliserede organisationer

Centraliserede organisationer kan lide af de negative virkninger af flere lag af bureaukrati. Disse virksomheder har ofte flere styringslag, der strækker sig fra ejeren ned til frontlinjedrift. Virksomhedsejere, der er ansvarlige for at træffe enhver beslutning i virksomheden, kan kræve mere tid til at udføre disse opgaver, hvilket kan resultere i træg forretningsdrift.

Strukturelle ulemper ved decentraliserede organisationer

Decentrale organisationer kan kæmpe med flere personer, der har forskellige meninger om en bestemt forretningsbeslutning. Som sådan kan disse virksomheder have vanskeligheder med at få alle på samme side, når de træffer beslutninger.

Yderligere overvejelser for organisationsstruktur

Virksomhedsejere bør nøje overveje, hvilken type organisationsstruktur de skal bruge i deres virksomhed. Små organisationer drager typisk fordel af centraliserede organisationsstrukturer, fordi ejere ofte forbliver i spidsen for forretningsdriften. Større organisationer kræver normalt en mere decentral struktur, da sådanne virksomheder kan have flere afdelinger eller afdelinger. Virksomhedsejere skal muligvis overveje at ændre organisationsstrukturen afhængigt af væksten og udvidelsen af ​​forretningsdriften.

Generelle misforståelser om planlægningstid

Organisationsstrukturer kræver ikke altid betydelige mængder planlægningstid. Mange virksomheder har organisatoriske strukturer, der simpelthen udvikler sig i virksomhedens levetid.

Virksomhedsejere sætter ofte tonen baseret på, hvordan de administrerer medarbejdere. Medarbejderne vil opleve, hvordan ejeren håndterer forskellige forretningssituationer, og blot justere deres arbejdsstil i overensstemmelse hermed. Dette skaber som standard en organisationsstruktur uden nogen seriøs planlægning involveret.