Fordele og ulemper ved den autokratiske ledelsesstil

Når en teamleders stil kan sammenfattes med "min vej eller motorvejen", kan denne leder nøjagtigt kaldes en autokrat. Autokratisk lederskab, også kendt som autoritært lederskab, er en ledelsesstil præget af direkte, top-down kommunikation og kommandoer.

Selvom denne form for ledelse i starten kan lyde hård, kan den være meget effektiv. Der er adskillige autokratiske ledelsesstyrker og svagheder - og nogle gange er en egenskab, der er en styrke i et scenarie, en svaghed i et andet.

Eksokratiske ledelseseksempler

At forstå autokratiske ledelsesstyrker og svagheder kan være lettere, når man forstår nøjagtigt, hvilken slags adfærd der udgør autokratisk lederskab. Dette kan opnås ved at gennemgå eksempler på autokratisk ledelse. Enkelt sagt er en autokratisk leder en leder, der har total kontrol over deres jurisdiktion og ikke beder om eller accepterer input fra medarbejderne vedrørende deres beslutninger. Karakteristika for autokratisk lederskab inkluderer:

 • Tydelig adskillelse af leder og underordnede roller
 • Fokus på opgaver og mål
 • Klart definerede præstationsforventninger for alle teammedlemmer
 • Konsekvenser for manglende overholdelse af forventningerne
 • Et struktureret arbejdsmiljø
 • Specifikke processer til udførelse af arbejdspladsopgaver
 • Nøje overholdelse af etablerede regler og politikker
 • Lederen er den eneste beslutningstager

Ifølge St. Thomas University er der kun få berømte autokratiske ledelseseksempler:

 • Tom Petty, grundlægger af Tom Petty and the Heartbreakers
 • Glenn Frey, medstifter af The Eagles
 • Lorne Michaels, skaberen af Saturday Night Live
 • John Chambers, formand for Cisco Systems
 • Helen Gurley Brown, tidligere chefredaktør for Cosmopolitan
 • Ridley Scott, kritikerroste filmskaber
 • Vince Lombardi, tidligere træner i Green Bay Packers

Som alle andre ledelsesstile har autokratisk ledelse både sine fordele og ulemper. Faktisk kan nogle karakteristika ved autokratisk lederskab betragtes som fordele i nogle situationer og ulemper ved andre. For eksempel kan en kommunikationsstil, der kan betragtes som "gøende ordrer", være kritisk i high-stakes-miljøer, som blandt paramedicinere, men destruktiv i samarbejdsmiljøer som universitetsafdelinger.

Fordel: Tydelig lederskabskæde

Et af de primære kendetegn ved autokratisk lederskab er en klart defineret kommandokæde. Underordnede forventes at overholde ordrer fra deres tilsynsførende, som igen forventes at overholde ordrer fra deres overordnede. Med et klart virksomhedshierarki ved hvert organisationsmedlem ikke kun hvem de rapporterer til, men hvem deres chef rapporterer til. Dette giver lidt plads til fejlkommunikation og beskeder, der går tabt under transport.

En klar kommandokæde er vigtig i visse miljøer, som militæret. En militærleder, der ikke kan træffe udøvende beslutninger, kan forårsage sikkerhedsbrud under kritiske operationer, og militærpersonale, der ikke modtager klare, direkte ordrer fra deres ledere, kan blive forvirrede og undlade at handle, når det er nødvendigt.

Ulempe: pres på lederen

Når lederen er den eneste person i organisationen, der træffer beslutninger og bestemmer virksomhedens strategi, kan de let føle sig overvældede. Dette kan føre til udbrændthed. Når en autokratisk leder bliver udbrændt og ikke kan udføre deres pligter, er resten af ​​holdet ofte dårligt rustet til at træde ind og tage føringen, fordi de aldrig har været i den stilling før.

For medarbejdere kan et miljø, hvor beslutningstagning udelukkende er lederens job, betyde et relativt lavt stressmiljø. Medarbejderen behøver ikke bekymre sig om noget ud over at udføre deres jobopgaver ordentligt, og for mange ansatte er dette meget mindre mentalt beskatning end et miljø, hvor det forventes, at de lægger idéer og vejer ind i forretningsstrategier.

Fordel: klare forventninger til arbejdspladsen

En af de største fordele ved at arbejde med en autokratisk leder er, at medarbejderen altid ved, hvad der forventes, og hvad der vil ske, hvis de ikke klarer sig som forventet. En autokratisk leder er ikke uhyggelig eller passiv aggressiv; en autokratisk leder gør forventninger og konsekvenserne for ikke at imødekomme dem klare fra starten. Der er ikke noget ”gråt område” for medarbejdernes ydeevne i denne type miljø, hvilket kan være en trøst for medarbejderne.

Ifølge IPL.org er autokratisk lederskab en ekstrem form for en anden form for ledelse på arbejdspladsen kendt som transaktionelt lederskab. Transaktionelt lederskab er kendetegnet ved et leder / underordnet forhold styret af udveksling, og med en autokratisk leder er denne udveksling fuldstændig i overensstemmelse med forventningerne om fortsat ansættelse i virksomheden.

Ulempe: Lille eller ingen fleksibilitet

Ifølge Startingbusiness.com er en væsentlig ulempe ved at arbejde med en autokratisk leder manglen på fleksibilitet på arbejdspladsen. Fordi lederens mening er den eneste mening, der betyder noget med hensyn til strategisk planlægning og beslutningstagning, kan medarbejderne føle sig frustrerede over at de ikke kan arbejde på måder, der passer dem. Ofte kaldes autokratiske ledere mikromanagers.

Manglen på fleksibilitet i miljøer ledet af autokratiske ledere kan køre kreative og motiverede medarbejdere væk. Dette kan betyde, at de eneste medarbejdere, der forbliver i virksomheden, er umotiverede og endda dovne personer.

Fordel: Fører uerfarne arbejdere godt

På arbejdspladser, hvor medarbejderne stort set er unge og uerfarne, kan autokratisk ledelse være den mest effektive tilgang. Uerfarne medarbejdere har generelt brug for en masse praktisk vejledning fra deres vejledere for at lære deres roller, lære at udføre deres jobopgaver effektivt og lære at arbejde godt inden for organisationen. Arbejde med en vejleder, der gør alle forventninger klare og specificerer nøjagtigt, hvordan man udfører opgaver, kan gøre processen med tilpasning til et nyt arbejdsmiljø meget lettere for medarbejderen.

Dette er en af ​​de autokratiske lederstyrker og svagheder, der er stærkt afhængige af arbejdsmiljøet. Mens medarbejdere, der har brug for et tydeligt direktiv og feedback fra deres leder, har en tendens til at klare sig bedst under en autokrat, klarer mere erfarne medarbejdere sig ofte godt i et mere autonomt miljø. Erfarne, kvalificerede arbejdere har en tendens til at gøre det bedre i et miljø, hvor deres leder beder om deres input i beslutningsprocessen eller endda overlader beslutningstagningen helt til dem. Disse typer af ledere er kendt som henholdsvis demokratiske ledere og laissez-faire ledere .

Ifølge St. Thomas University defineres demokratisk ledelse af gensidig respekt mellem lederen og deres teammedlemmer. Lederen respekterer medarbejdernes indsigt og beder dem om at hjælpe med at træffe den bedste beslutning, og teamet respekterer lederens evne til i sidste ende at foretage det rigtige opkald efter at have overvejet deres synspunkter. Kontrast dette med en autokratisk leder, der ikke beder deres team om deres input, når de træffer en beslutning.

Ulempe: Kan forårsage vrede over arbejdstagere

Blandt alle de anerkendte autokratiske styrker og svagheder er måske en af ​​de mest fremtrædende, at denne ledelsesstil kan få medarbejderne til at irritere deres leder og endda deres organisation. Et autokratisk arbejdspladsmiljø er typisk ikke venligt over for innovation eller tænkning uden for boksen, og dette kan efterlade arbejdstagere intellektuelt kvalt. Det kan også betyde, at arbejdstagernes personlige behov bliver forsømt, hvilket får dem til at føle, at deres vejleder ikke bryr sig om dem som enkeltpersoner.

Fordel: Beslutninger træffes hurtigt

Et af kendetegnene ved autokratisk lederskab er, at lederen hurtigt kommer til sine beslutninger. Dette skyldes, at de ikke konsulterer andre medlemmer af deres team, så de ikke behøver at vente på andre meninger eller arbejde gennem forskellige perspektiver for at finde et passende kompromis. I højtrykssituationer med høje indsatser som køb og salg af fast ejendom kan en autokratisk leder, der har den nødvendige viden til at træffe rentable valg, være en virksomheds største aktiv.